3D modellering med drone

Med drone kan vi lage 3D-modeller av bygninger og terreng med fotorealistisk kvalitet. Dette gjør vi med en teknikk som kalles fotogrammetri. Dette går ut at vi tar mange stillbilder med dronen som deretter generer en modell av terrenget vi tar bilder av.

Kartlegging

Med 3D-modeller blir kartlegging av feil og mangler på større konstruksjoner og bygg enklere, raskere og uten den store risikoen som kan følge med.

Masseberegning

I planleggingsfasen av større prosjekter vil masseberegning ut ifra 3D-modeller gjøre jobben både enklere å raskere.