Inspeksjon med drone

Vi utfører raskt og trygt inspeksjon av bygninger og konstruksjoner.

Inspeksjon med drone

Det kan være både vanskelig og tidkrevende å gjennomføre inspeksjon av f.eks. tak og høye piper. Med drone utfører vi inspeksjoner på en svært kostnadsbesparende måte – uten de store risikoene som ofte kan følge med.

Bygg og kontruksjoner

Inspeksjon av bygg og konstruksjoner – herunder blant annet kirkespir, tak og taknedløp, industripiper, flammetårn, broer etc.

Risikovurdering

Inspeksjon av områder med høyere risiko. Dette kan være områder utsatt for skred eller flom, eller andre steder hvor større sikkerhetstiltak må til. 

Infrastruktur

Inspeksjon av infrastruktur – herunder linjebefaring, master, høyspentanlegg, antenneinstallasjoner, trafikkavvikling etc.